Training en Kernsessies

Verhoog je zelfinzicht en kennis. Laat de samenwerking met anderen vlotter en bewuster verlopen.
Door een ruimer bewustzijn creëer je vrijheid in keuze van handelen.
 Bouw je vaardigheden op

Trainingen

Werkt het wat ik doe? Doe dat dan voort! Werkt het niet wat ik doe? Durf dan je eigen gedrag, vaardigheden en kennis in vraag te stellen!

Door het opbouwen van kennis, vaardigheden en zelfinzicht verruim je je mogelijkheden tot handelen. Stroeve communicatie, conflicten en miscommunicatie kunnen via een andere aanpak omgebogen worden naar constructieve relaties en vlotte samenwerking. Door meer keuzemogelijkheden in je gedrag, kan je meer kiezen wat de beste aanpak is!  Hierdoor wordt het contact met anderen bewuster, vlotter en authentieker. 

Door het aanleren van een aantal praktische vaardigheden en inzichten in leiderschap en communicatie verhoog je de efficiëntie in je communicatie en samenwerking. 

Wil je als bedrijf bv een open communicatiecultuur? Dan is het zinvol en ondersteunend als ook je medewerkers over deze vaardigheden en  tools beschikken. Bv Het kunnen feedback geven op een verbindende manier is niet zo eenvoudig als het lijkt. Hoe doe je dit dan? 

In alle trainingen wordt de theoretische kennis praktisch toegepast en geoefend op concrete situaties. Immers, vaak enkel wat je ervaart en doet beklijft!

Mogelijke trainingen:

 • Geven en ontvangen van Feedback
 • Verbindende communicatie
 • Eigenaarschap opnemen
 • Leiderschapstrainingen
 • MBTI
 • Communicatie trainingen
 • Conflict hantering
 • Bemiddeling
 • Change management
 • Coachend leidinggeven
Trainingen


Kern-sessies

Praktisch toepassen van kennis

Kern-sessies

Soms is er niet veel uitleg nodig! Tijdens deze korte sessies van 2 uur wordt een concept toegelicht en reeds in praktijk toegepast. Het succes van deze sessies ligt in de follow up  3 à 4 weken later waar ervaringen worden uitgewisseld en waar opgedane kennis nog verder wordt verdiept. Door het praktisch toepassen van de kennis in de dagelijkse realiteit tussen de 2 Kernsessies in, verankert deze vaardigheid zich optimaal in de praktijk!

Mogelijke KernSessies:

 • Bouwen van vertrouwen
 • Veerkracht en eigenaarschap
 • Feedback geven en ontvangen
 • Delegeren
 • Inspirerende meetings houden
 • Hartcoherentie

 • Wijsheid begint met verwondering

  Socrates

 • Eenvoud is onuitputtelijk

  Krishnamurti


Door jarenlang zelf als leider in de business te hebben gestaan in combinatie met het geven
van trainingen voor tal van bedrijven en individuele coachings van zaakvoerders
en leidinggevenden hoor en ervaar ik wat er in de praktijk en dagelijkse realiteit leeft en nodig is.
Het is vanuit deze kennis en expertise dat ik mijn Trainingen en Kernsessies vorm geef.

Een greep uit enkele praktische

Tools en modellen

 • Verbindende communicatie
 • Logische niveaus, criterium spin en andere NLP tools
 • Model eigenaarschap
 • Kernkwadranten
 • MBTI, PPA, DISC, TEIQue, 
 • CoreTalents
 • Hartcoherentie


Meer weten?
Bel 0477 29 70 73, mail naar annick@vernatio.be of neem contact op via ons contactformulier